Odchovy

 

Po zaregistrování samostatné ČR pod hlavičkou FCI bylo nutné původní název naší CHS "Hanno" změnit. Proto je od října 1996 mezinárodně chráněný název naší CHS "Hanno Veto".

 

vrhy "A" až "K" Hanno

vrhy "L" až "Z" Hanno Veto

vrhy  "A" a další Hanno Veto